Makale Başvuru Kuralları


Seleucia,  Olba Kazısı yayını olarak yılda bir sayı yayınlanır.  Yayınlanması istenen makalelerin en geç Şubat ayında gönderilmiş olması gerekmektedir.  Seleucia,  arkeoloji, eski çağ dilleri ve kültürleri,  eski çağ tarihi,  sanat tarihi konularında yazılan,  daha önce yayınlanmayan yalnızca Türkçe, İngilizce çalışmaları ve kitap tanıtımlarını yayınlar


Makaleler, Times New Roman yazı karakterinde, word dosyasında, başlık 12 punto baş harfleri büyük harf, metin ve kaynakça 10 punto, dipnotlar 9 punto ile yazılmalıdır. Sayfa sayısı, kaynakça dâhil en çok on sayfa olmalıdır. Müze, kazı, yüzey araştırması malzemelerinin yayın izinleri, makale ile birlikte yollanmalıdır. Kitap tanıtımları, üç sayfayı geçmemelidir. Çalışmada ara başlık varsa bold ve küçük harflerle yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler, makale adının altında, 9 punto, iki yüz sözcüğü geçmemelidir. Özetlerin altında İngilizce ve Türkçe beşer anahtar sözcük, 9 punto olarak “anahtar sözcükler” ve “keywords” başlığının yanında verilmelidir.  Doktora ve yüksek lisans tezlerinden oluşturulan makaleler,  yayına kabul edilmemektedir.


• Dipnotlar,  her sayfanın altında verilmelidir.  Dipnotta yazar soyadı,  yayın yılı ve sayfa numarası sıralaması aşağıdaki gibi olmalıdır. Demiriş 2006, 59.


•  Kaynakça, çalışmanın sonunda yer almalı ve dipnottaki kısaltmayı açıklamalıdır.
 Kitap için:
 Demiriş 2006    Demiriş, B., Roma Yazınında Tarih Yazıcılığı, Ege Yay., İstanbul.


Makale için:
Kaçar  2009        Kaçar, T., “Arius:  Bir ‘Sapkın’ın  Kısa  Hikayesi”,  Lucerna  Klasik  Filoloji  
Yazıları, İstanbul.


• Makalede kullanılan fotoğraf, resim, harita, çizim, şekil vs. metin içinde yalnızca (Lev. 1), (Lev. 2) kısaltmaları biçiminde “Levha” olarak yazılmalı, makale sonunda “Levhalar” başlığı altında sıralı olarak yazılmalıdır.  Bütün levhalar,  jpeg ya da tift formatında 300 dpi olmalıdır. Alıntı yapılan levha varsa sorumluluğu yazara aittir ve mutlaka alıntı yeri belirtilmelidir.


• Levha sayısı her makalede 10 adet ile sınırlıdır.


•  Latince – Yunanca sözcüklerin yazımında özel isimlerde;  varsa Türkçe ek virgülle ayrılmalı,  örneğin;  Augustus’un,  cins isimler italik yazılmalı,  varsa Türkçe ek,  italik yapılmadan sözcüğe bitişik yazılmalıdır, örneğin; caveanın.


•  Tarih belirtilirken MÖ ve MS nokta kullanılmadan, makale başlıkları ile yazar ad ve soyadlarında sadece baş harfler büyük harf olarak yazılmalıdır.

•  Sayfa sayısı, kaynakça dâhil en çok on sayfa ve 1,5 satır aralığıyla olmalıdır.

Scope


Seleucia is annually published by the  Olba  Excavations  Series.  Deadline for sending papers is February of each year. Seleucia features previously unpublished studies and book reviews on archaeology, ancient languages and cultures, ancient history and history of art written only in Turkish or English.


Articles should be submitted as word documents, with font type Times New Roman, font sizes 12 points for headings (fi rst letters should be capitalized), 10 points for text, and 9 points for footnotes and references. The number of pages of each article should not be longer than ten pages, including the bibliography. If the study is on some material/materials from a museum or an excavation, the permission for publication should be submitted together with  the article. The book reviews should not be longer than three pages. If there are sub-titles,  the headings should be written bold with small letters. Abstracts written in both Turkish and English should appear below the heading of the article, should be size of 9 points and minimum count of words should be 200. Below the abstracts, a minimum of 5 keywords for both languages should be included (of size 9 points) below the headings “anahtar sözcükler” and “keywords”. The articles produced out of master’s theses or doctoral dissertations will not be accepted for publication.


• Footnotes should be given under each page. The ordering of author  surname,  year  of 
publication and page number should be as follows: Demiriş 2006, 59.


•  The reference  list  should  appear  at  the  end  of  the  study  and  should  explain  the 
abbreviation given in the footnote.


 Book format:
 Demiriş 2006    Demiriş, B., Roma Yazınında Tarih Yazıcılığı, Ege Yay., Istanbul.


Article format:
Kaçar  2009        Kaçar, T., “Arius:  Bir ‘Sapkın’ın  Kısa  Hikayesi”,  Lucerna  Klasik  Filoloji 
Yazıları, Istanbul.


• Photographs, pictures, maps, drawings, fi gures etc. used in the article should be referred to in the text as  (Fig.  1),  (Fig.  2)  as abbreviations,  and an ordered list of these items should appear at the end of the article under the heading “Figures”. All fi gures should be in JPEG or TIFF format with 300 dpi. If there are fi gures cited, the responsibility lies with the author and citation should be explicitly given. The number of fi gures for each article is limited to 10.