Seleucia Dergisi, 2011 yılından bu yana yayın hayatını sürdürmektedir. Dergi, Arkeoloji, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Sanat Tarihi konularında özgün makalelere yer vermektedir. Olba Kazısı süreli yayını olarak Olba kentine ait bilimsel yayınlara öncelik vermekle birlikte, yukarıda belirtilen konulardaki özgün sonuçlara sahip bütün çalışmalara Seleucia Dergisi sayfaları açıktır.

Seleucia Dergisi, yılda bir sayı olarak yayınlanmaktadır. Yayınlanması istenen makalelerin, hakem sürecine girebilmesi için en geç Şubat ayında dergiye gönderilmiş olması gereklidir.

Seleucia Dergisi, 2014 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır.