Editör Kurulu

Prof. Dr. Diane Favro,dgfavro@gmail.com, Architecture and Urban Design, UCLA.

Prof. Dr. Fikret Yegül, fyegul@gmail.com, Department of History of Art and Architecture, University of California – Santa Barbara – ABD.

Prof. Dr. Ayşe Emel Erten, emel.erten@hbv.edu.tr, Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi.

Öğr. Gör. Dr. Murat Özyıldırım, ozyildirimmurat@gmail.com, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü (Baş Editör)

Doç. Dr. Yavuz Yeğin, yavuz.yegin002@gmail.com, Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Erendiz Özbayoğlu, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Emel Erten, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Sema Doğan, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Yeğin, Ardahan Üniversitesi

Dr. Safiye Aydın, Düzce Üniversitesi