Başeditör

Murat ÖZYILDIRIM

Mersin Üniversitesi
ozyildirimmurat@gmail.com

Editör

Emel ERTEN

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi
emel.erten@hbv.edu.tr

Teknik İletişim

Yavuz YEĞİN

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
yavuz.yegin002@gmail.com